gif

Porudžbenica povratne ambalaže

Dužina:

600 mm

Širina:

400 mm

Visina stuba:

195 mm

Korisna visina P1:

165 mm

Korisna visina P2:

130 mm

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL M-XXL

600x400x195

Dužina:

400 mm

Širina:

300 mm

Visina stuba:

195 mm

Korisna visina:

167 mm

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL S

400x300x195

Dužina:

600 mm

Širina:

400 mm

Visina stuba:

145 mm

Korisna visina P1:

115 mm

Korisna visina P2:

80 mm

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL XL

600x400x145

Dužina:

600 mm

Širina:

400 mm

Visina stuba:

195 mm

Korisna visina P1:

165 mm

Korisna visina P2:

130 mm

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL XXL

600x400x195

Dužina:

600 mm

Širina:

400 mm

Visina stuba:

270 mm

Korisna visina P1:

240 mm

Korisna visina P2:

210 mm

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL XXXL

600x400x270

osnovne informacije:

Naziv firme *

Lokacija firme *

Kontakt osoba *

Kontakt telefon *

Kontakt e-mail *

Komentar

Napomena:

Prekontrolišite narudžbu sa leve strane pre slanja

Da biste poslali narudžbu unesite tačan rezultat:

9 + 9 =