gif

Porudžbenica nepovratne ambalaže

Dužina:

520

Širina:

360

Visina stuba:

300

Težina:

1700 gr ± 2%

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

Vigneto 5236

520x360x300

Dužina:

520

Širina:

360

Visina stuba:

300

Težina:

1613 gr ± 2%

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

Vigneto 5236/1

520x360x300

Dužina:

520

Širina:

360

Visina stuba:

300

Težina:

1926 gr ± 2%

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

Vigneto 5236/2

520x360x300

Dužina:

600 mm

Širina:

400 mm

Visina stuba:

150 mm

Težina:

650gr (±8%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL H-15

600x400x150

Dužina:

600 mm

Širina:

400 mm

Visina stuba:

220 mm

Težina:

750 gr (±8%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL H-22

600x400x220

Dužina:

600 mm

Širina:

400 mm

Visina stuba:

180 mm

Težina:

650gr (±8%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL H-18

600x400x180

Dužina:

600 mm

Širina:

400 mm

Visina stuba:

106 mm

Korisna visina:

70 mm

Težina:

510 gr (±10%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL H-10.6

600x400x106

Dužina:

400 mm

Širina:

300 mm

Visina stuba:

220 mm

Korisna visina:

180 mm

Težina:

420 gr (±10%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL M-22

400x300x220

Dužina:

500 mm

Širina:

300 mm

Visina stuba:

160 mm

Korisna visina:

110 mm

Težina:

400 gr (±10%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL J-16

500x300x160

Dužina:

500 mm

Širina:

300 mm

Visina stuba:

120 mm

Korisna visina:

65 mm

Težina:

320 gr (±10%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL H-12

500x300x120

Dužina:

500 mm

Širina:

300 mm

Visina stuba:

100 mm

Korisna visina:

45 mm

Težina:

300 gr (±10%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL H-10

500x300x100

Dužina:

500 mm

Širina:

300 mm

Visina stuba:

220 mm

Korisna visina:

165 mm

Težina:

530 gr (± 10%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL J-22

500x300x220

Dužina:

500 mm

Širina:

300 mm

Visina stuba:

260 mm

Korisna visina:

210 mm

Težina:

580gr (±10%)

Potrebna količina ambalaže:

komada.

Datum isporuke ambalaže:

MODEL J-26

500x300x260

osnovne informacije:

Naziv firme *

Lokacija firme *

Kontakt osoba *

Kontakt telefon *

Kontakt e-mail *

Komentar

Napomena:

Prekontrolišite narudžbu sa leve strane pre slanja

Da biste poslali narudžbu unesite tačan rezultat:

9 + 9 =